Thời gian lưu trữ hàng hóa chuyển phát nhanh

Khi hàng hóa, bưu phẩm chuyển phát nhanh không được gửi tới người nhận với một lý do nào đó như người nhận từ chối nhận, không xác định được địa chỉ người nhận,… thì công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh có quyền và nghĩa vụ lưu trữ lại bưu phẩm, hàng hóa đó với thời gian nhất định. Thời gian lưu trữ hàng hóa, bưu phẩm chuyển phát nhanh được quy định như sau:

1. Đối với chuyển phát nhanh nội địa

Tất cả các hàng hóa, bưu phẩm gửi chuyển phát nhanh trong nước không thể gửi tới người nhận với lý do người nhận tư chối nhận, không xác định được địa chỉ người nhận, người nhận không đến nhận theo thông báo sau 2 lần gửi giấy mời,…. thì bưu cục chuyển phát nhanh có quyền và lưu trữ lại trong thời gian 3 tháng. Sau thời gian 3 tháng, bưu cục chuyển phát không nhận được yêu cầu hồi chuyển của người gửi thì bưu phẩm, hàng hóa sẽ được chuyển đến hội đồng và xử lý vô thừa nhận.

thoi-gian-luu-tru-hang-hoa-chuyen-phat-nhanh– Xác nhận được địa chỉ người nhận nhưng người nhận từ chối nhận sau 2 lần gửi thư mời và 6 ngày lưu trữ thì công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh gửi ngay lại cho người gửi.

– Không xác đinh được địa chỉ người nhận thì công ty chuyển phát nhanh xác nhận lại địa chỉ người nhận với người gửi và gửi lại. Nếu vẫn không xác định được thì hàng hóa, bưu phẩm sẽ được hồi chuyển lại cho người gửi.

– Người gửi từ chối nhận lại hàng hóa, bưu phẩm không gửi được thì bưu cục chuyển phát lưu trữ trong 3 tháng, sau 3 tháng sẽ chuyển đến hội đồng xử lý và xử lý hàng vô thừa nhận.

2. Đối với chuyển phát nhanh quốc tế

– Đối với các hàng hóa, bưu phẩm chuyển phát nhanh quốc tế không phát được do các lý do người nhận từ chối nhận, người nhận không tới nhận sau 2 lần gửi thư mời, không xác định được người nhận, không có người nhận,… bưu cục chuyển phát nhanh có quyền và nghĩa vụ lưu trữ lại 12 ngày kể từ ngày phát cuối cùng. Sau thời hạn 12 ngày mà vẫn không thể phát hàng thì bưu cục nhận sẽ hồi chuyển bưu phẩm, hàng hóa về bưu cục nước gửi.

– Trường hợp người nhận yêu cầu giữ lại bưu phẩm để hoàn tất các thủ tục, giấy phép thông quan, nhập khẩu và các giấy tờ khác thì hàng hóa, bưu phẩm sẽ được công ty chuyển phát nhanh giữ lại tối đa 20 ngày kể từ ngày bắt đầu lưu giữ. Người nhận phải chịu trách nhiệm trả phí lưu kho cho công ty chuyển phát trong thời gian lưu giữ theo yêu cầu.  Mức chi phí lưu trữ sẽ được thống nhất trước giữa người nhận và công ty chuyển phát.

Vì vậy, để tránh trường hợp không thể phát bưu phẩm, hàng hóa, người gửi nên ghi rõ địa chỉ người nhận về tên, địa chỉ chi tiết nhất, địa chỉ cơ quan làm việc (nếu có), số điện thoại người nhận, nên ghi 2 số điện thoại để có thể tiện liên lạc với người nhận. Người gửi nên thông báo trước với người nhận về việc nhận bưu phẩm, hàng hóa.Các bạn có thể tham khảo bài viết “có nên mua nồi bột phủ sử không?” để có thể có thêm những lựa chọn cho gia đình mình và bé yêu.

Để có thể gửi hàng chuyển phát nhanh nhanh nhất, khách hàng có thể tham khảo Hướng dẫn gửi hàng hóa, bưu phẩm chuyển phát nhanh (http://dichvuchuyenphatnhanh.net/dich-vu-van-chuyen-hang-hoa/huong-dan-gui-hang-hoa-buu-pham-chuyen-phat-nhanh.html) của chúng tôi.

Related posts

Comments are currently closed.

Top