Hướng dẫn khai hải quan điện tử

Khi thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa thì chủ lô hàng bắt buộc phải thực hiện các thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn khai hải quan điện tử giúp thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Đầu tiên, các công ty cần phải đăng ký tham gia hải quan điện tử và mua phần mềm hải quan điện tử. Sau khi đã đăng ký tài khoản với cơ quan hải quan, có máy tính và phần mềm cài đặt sẵn sàng, các bạn thực hiện khai hải quan theo 3 bước sau:

Bước 1: Khai và truyền tờ khai

Khai và truyền tờ khai hải quan điện tử, tờ khai trị giá (nếu cần) theo đúng tiêu chí và khuôn dạng chuẩn, và gửi tới hệ thống của cơ quan hải quan. Hàng hóa chuyển phát thường hay chuyển phát nhanh đều phải khai hải quan. Cần lưu ý truyền đúng tới Chi cục hải quan quản lý cảng hoặc kho CFS nơi giữ hàng của công ty bạn.

Bước 2: Thông tin phản hồi

Sau khi truyền số liệu, bạn sẽ nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan. Trường hợp hệ thống phát hiện thấy lỗi, sẽ có thông báo trên màn hình máy tính, chẳng hạn như: “sai ngày hóa đơn”. Bạn chỉnh sửa cho chính xác rồi truyền lại.

huong-dan-khai-hai-quan-dien-tu

Khi các bước thực hiện và số liệu sơ bộ hợp lệ, hệ thống sẽ trả về về số tờ khai hải quan, kết quả phân luồng. Bạn sẽ thực hiện phân luồng hàng hóa:

– Luồng xanh: Hàng của bạn được miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế. Sau khi lô hàng được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan hàng hóa từ các thủ tục hải quan (http://dichvuchuyenphatnhanh.net/chuyen-phat-nhanh-quoc-te/quy-trinh-thu-tuc-hai-quan-hang-hoa-nhap-khau.html) công ty bạn thì chuyển sang bước 3.

– Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ hải quan. Nếu được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan thì doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu và xuất trình hồ sơ giấy để cơ quan hải quan kiểm tra. Nếu lô hàng được chấp nhận thông quan thì thực hiện tiếp bước 4, nếu cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra htực tế hàng hóa thì chuyển sang bước 3.

– Luồng đỏ: Doanh nghiệp xuất trình hồ sơ giấy và hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra.

Bước 3: In tờ khai và nhận hàng

Sau khi đã hoàn tất các bước, hàng chuyển về, bạn thực hiện in tờ khai để nhận hàng. Bạn phải in tờ khai, kể cả trường hợp là luồng Xanh và tới chi cục hải quan trình bộ hồ sơ giấy để thông quan tại Chi cục hải quan trước khi xuống cảng làm thủ tục lấy hàng.

Công ty chuyển phát nhanh Express Đông Dương cung cấp dịch vụ nhập hàng, thông quan nhanh chóng cho khách hàng. Chúng tôi nhận trọn gói dịch vụ thông quan hàng hóa, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng có thể liên hệ ngay tại đây!

Related posts

Comments are currently closed.

Top